לוח שיעורים והפסקות

שיעור

משעה

עד שעה

בוקר טוב
8:00
8:10
שעה ראשונה
8:10
8:50
שעה שניה
8:50
9:35
הפסקת אוכל- כיתות א-ג/ כיתות ד-ו
9:35
10:15
שעה שלישית
10:15
10:00
שעה רביעית
11:00
10:45
הפסקה כיתות א-ו
11:45
12:00
שעה חמישית
12:00
12:50
שעה שישית
12:50
13:35
שעה שביעית
13:35
14:20