חזון

חזון בית החינוך

אנו שואפים להוות בית חם לכל באי בית החינוך ולטפח סביבה חינוכית חדשנית, המטפחת אדם חושב, ערכי ומוסרי. סביבה המאפשרת העצמה וביטוי אישי לצד מחויבות ואחריות חברתית.

אנו מחנכים לאהבת האדם והארץ ולביסוס השקפת עולם הומניסטית המקדמת שיח אנושי וכבוד לכל אדם, באשר הוא.

  על יסוד אמונה זו אנו מחויבים לעקרונות הבאים:

 • חינוך "אדם לאדם אדם" – גישה מוסרית

אנו פועלים ברוח החינוך ההומניסטי ומובילים גישה מוסרית המבוססת על כבוד לאדם, התייחסות שוויונית והתחשבות בשונות. חינוך לתרבות המקפידה על הגינות וסובלנות, ומטפחת בני אדם אכפתיים, אחראים ומעורבים.  

 • בית הספר מעודד יוזמות ומוביל פעילויות המטפחות מעורבות, התנדבות ונתינה בחברת בית והקהילה.
 • בבית הספר תכנית לימודים החושפת את התלמידים לערך "זכויות" – האדם, הילד, התלמיד לצד האחריות הנגזרת מכך.
 • בית הספר מציין ימים בינלאומיים בלמידה חווייתית ומשמעותית: יום הסובלנות, יום זכויות האדם, יום זכויות הילד, היום הבינלאומי לאנשים בעלי מוגבלויות.
 • בבית הספר מסגרות המזמנות ומעודדות טיפוח קשר אישי בין באי ביה"ס.

 

 • חשיבה "אדם בר דעת" – גישה הגיונית ומושכלת לחיים

אנו מתמקדים בלמידה עתירת חשיבה המטפחת חשיבה עצמאית וביקורתית.

 • בתכנית הלימודים הבית ספרית מושם דגש על למידה חקרנית וטיפוח כישורי חשיבה.
 • בית הספר מוביל פדגוגיה איכותית זו השנה השלישית.

 

 • העצמה "אדם בתוך עצמו הוא גר" – גישה אישית

אנו מזמנים סביבה המאפשרת מגוון התנסויות להעצמה אישית ולרווחה נפשית, תוך חיזוק תחושת המסוגלות וכישורי חיים.

 • המורים בביה"ס פועלים בדרכי הוראה מגוונות, על מנת לאפשר מענה לשונות.
 • בבית הספר פועלת תכנית ייחודית – מצוינות/ מנהיגות, ערכים ופיתוח אישי וכן מתקיימים שיעורי בחירה ומנטור. התכנית מזמנת מגוון מסגרות המאפשרות ביטוי אישי, מצוינות, כישורים וחוזקות בהתאם לתחומי עניין.